lu.se

Förbränningsmotorer

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

MVKP05 Projekt Formula Student

Kursinformation
En praktisk/experimentell eller teoretisk/numerisk/analytisk studie av det område i projekt Formula Student, som studenten önskar fördjupa sina kunskaper inom. Studien följs upp av design, konstruktion, tillverkning och utprovning av den valda lösningen. Kursen drivs i projektform där studenter axlar rollen som projektledare. Kursen kan vara en förstudie till ett examensarbete eller en fördjupning inom ett valt område relaterat till en reguljär kurs eller examensarbete. Om studenten vill och har möjlighet, kan denne frivilligt delta med Lund Formula Student i en internationell tävling mot andra universitet i Europa.

The LuRacing project is the Formula Student racing team at Lund University Sweden, the project and original contest were both created to improve the quality of education by involving students in a real world product development and manufacturing project. Allowing them to design, build and compete with a small racecar at a competition judged by professionals from the automotive industry in many areas including Design, Marketability, Economy as well as dynamic events such as Acceleration, Skid-Pad, Sprint and Endurance.

Kursplan och kursutvärdering

Kurslitteratur

Utväljs specifikt för varje problemområde i samråd med handledare och examinator.

Sidansvarig: