Hoppa till huvudinnehåll
Flygplansmotorer. Foto.

Välkommen till Avdelningen för förbränningsmotorer

Här studerar och utvecklar vi morgondagens motorteknik

Omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver nya typer av energieffektiva motorer. Även om en del av dem kommer att drivas med el förblir förbränningsmotorn den dominerande kraftkällan på våra vägar under överskådlig framtid.

Avdelningen för förbränningsmotorer har länge varit en av de internationellt ledande grupperna inom nya förbränningskoncept som homogen kompressionständning (HCCI) och partiellt förblandad förbränning (PPC). Båda koncepten minskar motorernas bränsleförbrukning och skadliga avgasutsläpp. Forskningen syftar till en bättre förståelse av förbränningsprocesserna och hur nya typer av bränslen ytterligare kan öka deras potential. Avdelningen bedriver också forskning inom de traditionella förbränningskoncepten (diesel- och ottomotorer) då samhällets strängare krav på utsläpp och förbrukning kräver fördjupad kunskap även om dessa motortyper.

Vi ger två motorkurser inom civilingenjörsutbildningen. Den inledande kursen behandlar motorers funktion och egenskaper. I en avancerad kurs studeras motorns arbetsprocess och förbränningsförlopp mer i detalj. Avdelningen ger också en kurs om fordonssystem.

Vårt motorlaboratorium har 15 bromsbänkar.