lu.se

Välkommen till Avdelningen för Förbränningsmotorer

Här studerar och utvecklar vi morgondagens motorteknik. Omställningen till ett fossilfritt samhälle kräver nya typer av energieffektiva motorer. Även om en del av dem kommer att drivas med el förblir förbränningsmotorn den dominerande kraftkällan på våra vägar under överskådlig framtid.

Avdelningen för Förbränningsmotorer har länge varit en av de internationellt ledande grupperna inom nya förbränningskoncept som homogen kompressionständning (HCCI) och partiellt förblandad förbränning (PPC). Båda koncepten minskar motorernas bränsleförbrukning och skadliga avgasutsläpp. Forskningen syftar till en bättre förståelse av förbränningsprocesserna och hur nya typer av bränslen ytterligare kan öka deras potential. Avdelningen bedriver också forskning inom de traditionella förbränningskoncepten (diesel- och ottomotorer) då samhällets strängare krav på utsläpp och förbrukning kräver fördjupad kunskap även om dessa motortyper.

Vi ger två motorkurser inom civilingenjörsutbildningen. Den inledande kursen behandlar motorers funktion och egenskaper. I en avancerad kurs studeras motorns arbetsprocess och förbränningsförlopp mer i detalj. Avdelningen ger också en kurs om fordonssystem.

Vårt motorlaboratorium har 15 bromsbänkar.

Kortfilm från LTH:s förbränningsmotorlabb.

Logga in för att komma åt internt material

Användarinloggning

Fyll i ditt användarnamn och lösenord för att logga in på webbplatsen:
Logga in

Nyheter

Fängslande forskning vid Förbränningsmotorer på LTH: 

Forskningsfilm

 

 

Kontakt

Avdelningsföreståndare
Professor Öivind Andersson
Telefon: +46 46-222 85 25
Oivind.Andersson@energy.lth.se

Besöksadress
Ole Römers väg 1
Våning 5

Fax
+46 46-222 47 17
    
Postadress
Avdelningen för förbränningsmotorer
Institutionen för Energivetenskaper
Lunds Tekniska Högskola
Box 118
221 00 LUND