lu.se

Förbränningsmotorer

Lunds Tekniska Högskola

Välkomna till Avdelningen för Förbränningsmotorer

Avdelningen undervisar och forskar om förbränningsmotorer.
Undervisningen sker dels i en allmän kurs, som ger allmänbildning om motorers funktion och egenskaper (som effekt och avgasemissioner), dels i en fortsättningskurs där motorns arbetsprocess och förbränningsförlopp djupare studeras. Forskningen är till största delen experimentell. Avdelningen har ett motorlaboratorium med 13 bromsbänkar.
28 personer arbetar på avdelningen, varav ungefär 10 stycken är doktorander. En kortfilm från LTHs förbränningsmotorlab finns <media 120735 - download "Initiates file download">här</media>.

Logga in för att komma åt internt material

Användarinloggning

Fyll i ditt användarnamn och lösenord för att logga in på webbplatsen:
Logga in

Nyheter

Forskningsfilm
Fängslande forskning på LTH: Förbränningsmotorer

89 miljoner till förbränningsforskning
KCFP, Kompetenscentrum Förbränningsprocesser, får stort bidrag för att fortsätta att utveckla renare motorer.

Kompetenscentrum

KCFP - Kompetenscentrum                       förbränningsprocesser 

KCFP Annual Report 2013

Kontaktuppgifter

Avdelningsföreståndare
Professor Bengt Johansson
Telefon: 046 - 222 85 23
Bengt.Johansson@energy.lth.se

Besöksadress
Ole Römers väg 1
Våning 5

Fax
046 - 222 47 17
    
Postadress
Avdelningen för förbränningsmotorer
Institutionen för Energivetenskaper
Lunds Tekniska Högskola
Box 118
221 00 LUND