Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Avdelningens forskning bedrivs i ett modernt motorlaboratorium som invigdes 2014. Totalt använder vi 15 forskningsmotorer av olika storlekar och typer. Följ länkarna till vänster för att läsa mer om våra forskningsområden.

Forskningsverktyg

En stor del av avdelningens forskning består av explorativa prov i encylindriga forskningsmotorer. Syftet är att utforska nya förbränningsprocesser och hur de fungerar med olika typer av bränslen. Resultaten ger ofta upphov till två typer av frågor: Hur sker förbränningsprocessen i cylindern och hur kan man få den att fungera i en verklig applikation?

Den första frågetypen besvaras med hjälp av så kallade optiska motorer. Detta är encylindriga forskningsmotorer som försetts med robusta kvartsfönster, vilka gör det möjligt att studera förbränningsförloppet inne i cylindern. Ofta sänder vi in laserljus för att aktivt skapa en signal från utvälda ämnen i flamman. Signalen avbildas med en snabb kamera och ger detaljerad insikt i förbränningsrummets processer. För mer information om optiska motorexperiment, kontakta Öivind Andersson (oivind.andersson@energy.lth.se).

.


För att studera den mer praktiska tillämpningen bestyckar vi motorer med sensorer som övervakar en rad motorprocesser. För att klara dagens avgas- och kundkrav krävs komplexa styrsystem som behandlar tusentals variabler samtidigt. Med framtidens motortekniker ökar komplexiteten ytterligare och regleralgoritmerna spelar därför en alltmer central roll för motorns funktion. Sensorernas signaler samlas in av datorer som styr förloppet från en förbränningscykel till nästa. Kontakta Per Tunestål (per.tunestal@energy.lth.se) för mer information om reglerteknik i motorer. 

Sidansvarig: isabelle.frej@energy.lth.se | 2021-01-28