Hoppa till huvudinnehåll

Bränsleeffekter

Förbränningsmotorer omvandlar kemiskt bunden energi till rörelseenergi via omvägen värme. Värmefrigörelsen är kopplad till bränslets egenskaper och sammansättning som därmed påverkar motorns energiförbrukning, effekt, kallstartsegenskaper och avgasernas sammansättning. Varje bränsle ställer särskilda krav på motorns hårdvara och styrning. Vår forskning syftar till att generera kunskap om hur olika bränslen fungerar och hur man bäst anpassar bränslen och motorsystem till varandra. Ett exempel är vår grundforskning för att skapa nya bränsledefinitioner. Ett annat är utvecklingen av PPC-konceptet som använder en dieselmotorbas tillsammans med bensinliknande bränslen. Kombinationen ger exceptionellt god bränsleekonomi och mycket låga emissioner.

Vi bedriver även omfattande forskning kring framtidens bränslen som är förutsättningen för ett hållbart samhälle. Exempel är biodrivmedel som etanol, butanol, RME och biogas, men också bränslen som kan kategoriseras som flytande elektricitet. Det kan röra sig om metanol framställd med el från sol eller vind som skapar nya förutsättningar att integrera och effektivisera hela samhällets energianvändning.

Kontakt

Martin Tunér

martin.tuner@lth.lu.se

Sidansvarig: isabelle.frej@energy.lth.se | 2021-01-28