Hoppa till huvudinnehåll

Partiellt förblandad förbränning (PCC)

Partiellt förblandad förbränning (PPC) är en typ av lågtemperaturförbränning som ger rekordlåg bränsleförbrukning och goda förutsättningar för mycket låga utsläpp. Konceptet bygger på att bränsle och luft förblandas tillräckligt mycket innan förbränningen för att undvika höga temperaturer och bränsleansamlingar. Dessa bildar annars kväveoxider och  sot. Förbränningen blir också mindre våldsam än med fullständig förblandning vilket minskar värmeförlusterna. En utmaning med förbränningskoncept som ger så här hög verkningsgrad är att turbon inte får särskilt heta avgaser att arbeta med och det ställer höga krav på rätt val av turbosystem. Det är alltså en komplicerad förbränningstyp som kräver noggrant kontrollerade förutsättningar och vi har fortfarande mycket forskning kvar innan konceptet kan användas i fordon. 

Kontakt

Per Tunestål

per.tunestal@energy.lth.se

Martin Tunér

martin.tuner@lth.lu.se

Sidansvarig: isabelle.frej@energy.lth.se | 2022-06-20